Livekoppeling met Twinfield - Gebruiken

Gripp biedt de mogelijkheid om een koppeling te maken met Twinfield. Door deze koppeling synchroniseren facturen vanuit Gripp naar Twinfield. De facturen komen als boekingsregel op de openstaande postenlijst van Twinfield terecht. Twinfield koppelt verwerkte betalingen weer terug naar Gripp. Hierdoor blijft de openstaande postenlijst up-to-date en kunnen vanuit Gripp ook herinneringen/aanmaningen verstuurd worden. De administratie wordt gevoerd in Twinfield, de facturen worden verstuurd vanaf Gripp.

Heb je nog geen koppeling en wil je weten hoe je deze kunt instellen? Lees dit dan op de volgende supportpagina.
In dit supportartikel staat beschreven hoe je deze koppeling gebruikt.

Synchroniseren verkoopfacturen

In Facturen > Verkoop zie je rechts onder Acties de knop 'Synchroniseren met Twinfield'. Wanneer je hierop klikt opent de volgende pop-up, waar je in het blauwe kader op de tekst Details tonen kunt klikken. Vervolgens verschijnt er een lijst met alle facturen die klaarstaan om te synchroniseren naar Twinfield. Na controle van deze lijst, klik je op de grijze knop Gegevens synchroniseren. Het pop-up scherm wordt vervangen voor de melding dat de synchronisatie is gestart.
afbeelding
afbeelding
Nadat je op de grijze knop geklikt hebt, loopt de synchronisatie. Mocht er een factuur niet gesynchroniseerd kunnen worden omdat deze een fout bevat, dan wordt dit weergegeven via het logboek, dat je kunt inzien via het bel-icoon.
afbeelding
In het logboek vind je in het blauw een melding dat de synchronisatie is gestart. Mochten er foutmeldingen zijn met betrekking tot deze synchronisatie, dan zijn dit altijd de rode foutmeldingen die bóven de blauwe melding staan. In de foutmelding lees je de reden van de fout en via Openen kom je direct in de betreffende fatuur terecht. Foutmeldingen dienen áltijd opgelost te worden, zodat de facturen daarna alsnog gesynchroniseerd kunnen worden. Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact op met onze supportafdeling, zodat wij de fout met je kunnen herstellen. Maak een factuur nooit rechtstreeks aan in Twinfield, want daarvan gaat de koppeling stuk.
Het synchroniseren van facturen kun je iedere 10 minuten herhalen en mag je zo vaak uitvoeren als jezelf wil. Een factuur wordt altijd maar één keer gesynchroniseerd naar Twinfield. Wanneer een betaling in Twinfield op een factuur is verwerkt, dan wordt dit zichtbaar op de factuur in Gripp door opnieuw te synchroniseren.

Synchroniseren inkoopfacturen

Het synchroniseren van inkoopfacturen werkt op dezelfde wijze, alleen dan Via Facturen > Inkoop. Inkoopfacturen met de fase Akkoord of Verwerkt gaan mee met de synchronisatie.