Groepsstatus bij opdrachten

Afhankelijk van de werkwijze in jouw bedrijf, kan het fijn zijn een extra communicatiemiddel te hebben, om aan te geven dat een deel van een opdracht bijvoorbeeld gefactureerd kan worden. Hiervoor zijn Groepsstatussen ontwikkeld binnen Gripp. Hiermee kun je eenvoudig aangeven dat bepaalde groepen van een opdracht al gefactureerd kunnen worden en anderen nog niet. Een en ander komt ook terug in de 'Opdracht factureren' pop-up, zodat je met één druk op de knop precies die groepen kunt selecteren.

Aanmaken groepsstatus

De verschillende groepsstatussen kun je aanmaken in de Instellingen via Instellingen > tabblad Opdrachten > Bewerken > blauwe knop "Toevoegen". Geef de groepsstatus een naam en kleur, sla de pop-up op en herhaal deze stappen tot je alle groepsstatussen hebt toegevoegd.
Afbeelding

Groepsstatus toevoegen

In een opdracht kun je een groep of pakket een bepaalde fase meegeven door de opdracht te bewerken en links in de groepsregel op het witte vakje te klikken. Vervolgens kun je de gewenste fase selecteren. Het vakje krijgt vervolgens de kleur van de betreffende fase.
Afbeelding
Bij het aanmaken van een nieuwe factuur (via de knop Opdracht factureren in een opdracht) kun je in de pop-up in één keer een of meerdere fases selecteren. Dit doe je door eerst alle onderdelen uit te vinken met het algemene vinkje, om daarna bovenaan de pop-up op de gewenste fase(s) te klikken. Op dat moment worden alle groepen en producten uit deze fase(s) direct geselecteerd en kun je de factuur aanmaken.
Afbeelding