Hoe kan ik een opdracht factureren?

Gripp houdt precies voor je bij hoeveel er per opdracht gefactureerd kan worden. Om dit te kunnen doen, dien je per productregel een van de volgende vier onderdelen in te stellen:

  • Fixed: een vaste prijs die is afgesproken met de klant voor een dienst of product.
  • Begroot: een inschatting van de prijs die is afgesproken met de klant, maar waarbij alleen de daadwerkelijke uren worden gefactureerd.
  • Nacalculatie: hierbij is geen inschatting gedaan, en worden alle gemaakte uren gefactureerd.
  • Niet doorbelasten: deze uren worden nooit doorgefactureerd naar de klant, en zullen ook niet op offertes of facturen e.d. verschijnen. Dit type kan benut worden voor bijvoorbeeld overhead.
Hieronder een voorbeeld van de afspraken die er met de klant zijn gemaakt m.b.t. de ontwikkeling van een "web-applicatie".
Afbeelding
Een opdracht kan eenvoudig worden gefactureerd door in de opdracht te klikken op 'Opdracht factureren' rechts onder het kopje Acties. Er verschijnt nu een pop-up met daarin de onderdelen van de opdracht die volgens Gripp gefactureerd kunnen worden. Dit zijn:
  • Onderdelen van het type 'Fixed' die nog niet zijn gefactureerd.
  • Onderdelen van het type 'Begroot' en 'Nacalculatie' waar ongefactureerde uren aan hangen.
Je kunt eenvoudig regels die je (nog) niet wilt factureren uitvinken. Wanneer je veel werkt op basis van een begroting of nacalculatie, en je wilt alleen de geschreven uren in een bepaalde periode selecteren, dan kun je dit doen door op het linkje 'Periode van uren selecteren' te klikken, en de betreffende periode in te voeren.
Na een druk op de knop "Factuur aanmaken" is de factuur aangemaakt, en kan deze eventueel direct bekeken en verzonden worden.
Afbeelding

Aanbetalingsfactuur

In Gripp is het erg eenvoudig om aanbetalingsfacturen aan te maken als voorschot op het werk dat je gaat verrichten. Je kunt per opdracht meerdere aanbetalingsfacturen maken. Wanneer de opdracht afgerond is, stuur je een slotfactuur. Hierin wordt alles volgens de vastgelegde afspraken gefactureerd, minus de eerder verzonden aanbetalingen.
Om een aanbetalingsfactuur te maken klik je bij de opdracht op 'Opdracht factureren' onder het kopje acties, en klik je daarna op het linkje 'Nee, ik wil eerst een aanbetalingsfactuur maken'. In het scherm dat nu verschijnt kun je het bedrag invullen, eventueel een toekomstdatum (handig als je alle aanbetalingen op voorhand klaar wilt zetten), aangevuld met een onderwerp en een omschrijving. Met een druk op knop is de aanbetalingsfactuur gemaakt, en kun je deze op de normale wijze verzenden.
Afbeelding