Export naar Afas

Hieronder volgt de uitleg van Afas over hoe je facturen uit Gripp importeert in Afas.

Afas instellingen

Binnen Afas heeft iedere grootboekrekening een kenmerk (meestal een viercijferig nummer). Deze kenmerken dienen ook binnen Gripp bekend te zijn, zodat de gegevens op de juiste grootboekrekeningen geboekt kunnen worden. Ga binnen Gripp naar Instellingen > Grootboeken. Controleer, eventueel samen met de boekhouder, of de kenmerken overeenkomen met de kenmerken in je Afas omgeving en pas deze zonodig aan. Vervolgens ga je naar Instellingen > tabblad Financieel en selecteer je bij 'Instellingen voor de boekhouding-export' de optie Afas. Vul hier vervolgens de 'Codes betalingswijzen' uit Afas in.

Ten slotte ga je naar Instellingen > BTW-tarieven en vul je bij de verschillende BTW-tarieven de juiste codes in, die corresponderen met de codes in Afas. Dit doe je zowel in het tabblad Verkoop als Inkoop.

Nu gaan we naar het onderdeel Facturen in Gripp. Daar vind je onder Acties de knop: "Download export voor boekhouding...". In de pop-up kun je aangeven welke periode je wilt downloaden en voor welk boekhoudpakket. Kies hier voor Afas. Klik vervolgens op de link "Download bestand voor boekhouding". Let er op dat bij de producten de grootboekrekeningen zijn ingevuld. Dit moet ook gebeuren bij het boeken van de inkoopfacturen. Vergeet je dit, dan zal je hiervoor een melding krijgen bij het aanmaken van het bestand. Wanneer je het bestand hebt gedownload, zijn we toe aan het importeren in Afas.

Importeren verkoopfacturen in Afas

Ga binnen “Afas“ via het Dashboard naar het blok “Inrichting“ en kies hier voor “Import“. Kies dan voor “Financiele mutatie“. Er verschijnt nu een venster. Omdat dit uw eerste keer importeren is, kiest u voor de optie “Importdefinitie toevoegen (via geleverd bestand wat via gripp op te vragen is)“.

Klik op volgende en kies het meegeleverde importdefinitie bestand “mutaties-verkoopfacturen.ipd“. Klik daarna op volgende. Hier kunt u het importprofiel een naam geven en dienen alle opties aangevinkt te blijven.


Nadat u op Voltooien heeft geklikt komt u terug bij het beginscherm waar u nu kunt kiezen voor “Import via bestaande definitie en/of wijzigen bestaande definitie“. In het volgende scherm kunt u het zojuist aangemaakte importprofiel kiezen. Klik daarna op Volgende. Dit scherm toont allemaal opties, hier hoeft u niets aan te wijzigen en klik weer op Volgende.

Kies het gedownloade CSV bestand van Gripp dat u heeft geëxporteerd. Alle opties die u ziet kunt u ongewijzigd laten. Klik nu Volgende.

Er verschijnt nu een scherm die een voorbeeld van de te importeren bestanden en structuur laat zien. Dit staat standaard goed en hoeft u geen wijzigingen in aan te brengen. Klik weer Volgende.

Klik op Volgende, vervolgens nogmaals Volgende en weer op Volgende. Nu kunt u op Voltooien klikken om het importproces te voltooien. Alle facturen zijn nu geimporteerd in Afas. Bij volgende imports hoeft u niet meer de importdefinitie toe te voegen, maar kunt u meteen kiezen voor de optie “Import via bestaande definitie en/of wijzigen bestaande definitie“.

Importeren inkoopfacturen in Afas

Ga binnen “Afas“ via het Dashboard naar het blok “Inrichting“ en kies hier voor “Import“. Kies dan voor “Financiele mutatie“. Volg vervolgens dezelfde stappen zoals omschreven bij importeren van de verkoop facturen. Kies als importdefinitie het meegeleverde bestand “mutaties-inkoopfacturen.ipd“. Bij volgende imports hoeft u niet meer de importdefinitie toe te voegen, maar kunt u meteen kiezen voor de optie “Import via bestaande definitie en/of wijzigen bestaande definitie“.