Correctie vooruit ontvangen betalingen in Debiteuren- en Crediteurenoverzicht

Soms kan het gebeuren dat je, om wat voor een reden dan ook, een betaling voor een factuur eerder hebt ontvangen dan de factuurdatum. Stel: de betaling is ontvangen in januari, en de factuurdatum ligt in februari. Wanneer je nu bij Rapportage > Debiteuren als peildatum 31 januari opgeeft, ontbreekt de factuur. Deze is immers pas in februari verzonden, en staat dus nog niet 'open'. Op de balans is er echter wél een verandering in de debiteurenstand zichtbaar, omdat deze in januari door de ontvangen betaling is gewijzigd. Om de balans en rapportage gelijk te houden, voegen we een extra regel toe met betalingen die ontvangen zijn voor de peildatum, maar waarvan de factuurdatum na de peildatum ligt.