Werken met groepscategorieën

Om je rapportages nog verfijnder weer te kunnen geven, kun je gebruik maken van groepscategorieën. Hierbij kun je een zelf te bepalen categorie toewijzen aan een groep of pakket. In de omzetrapportage kun je je omzet vervolgens groeperen op deze categorieën. Alle regels die onder een groep hangen worden daarbij gefilterd of gesommeerd.

Groepscategorieën aanmaken

Je kunt zelf je categorieën aanmaken in de instellingen. Ga hiervoor naar de instellingen > tabblad Divers > overzicht Groepscategorie. Hier kun je naar wens de categorieën aanmaken.
Afbeelding

Bestaande groepen en pakketten snel voorzien van een categorie

Groepscategorieën gelden voor nieuwe pakketten en groepen. Wil je de bestaande groepen categoriseren, dan kan dat. Ga hiervoor naar de instellingen > tabblad Divers > klik op het linkje 'Ongemapte groepen categoriseren...'. In de pop-up zie je alle gevonden groepen, samengevoegd op naam. Je kunt daarachter de bijbehorende categorie selecteren, en onderaan op opslaan klikken. Alle bestaande groepen en pakketten worden nu voorzien van de aangegeven categorie.
Het kan zijn dat je eerst een melding krijgt dat nog niet alle factuurregels correct gekoppeld zijn aan hun bovenliggende groep. Volg de aanwijzigen op het scherm om dit automatisch te laten corrigeren.
Afbeelding

Voorbeeld: omzet website-ontwikkeling en app-ontwikkeling

Stel, je hebt een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van zowel websites als apps. Om tijd te besparen werk je met pakketten, zodat je snel offertes kunt opstellen. Je hebt de volgende pakketten gedefinieerd:
  • Kleine website
  • Middelgrote website
  • Grote website
  • Kleine app
  • Middelgrote app
  • Grote app
Elk pakket bestaat standaard uit een aantal regels, zoals Ontwerp, Programmeren, Testen en Uitrol. Aan het eind ben je benieuwd hoeveel omzet je nu hebt gemaakt op websites, en hoeveel op apps. Door in de instellingen twee categorieën aan te maken, Websites en Apps, en de pakketten te voorzien van één van deze categorieën, kun je dit met een druk op de knop in de rapportage naar voren halen. Ga hiervoor naar Rapportage > Omzet, en voeg bij het kopje Groepering 'Groepscategeorie' toe. Al je omzet wordt nu verdeeld tussen de twee categorieën, ongeacht met welk product de omzet is behaald.
Afbeelding