Slack koppeling instellen

Middels deze handige koppeling krijg je notificaties vanuit Gripp, zoals of een offerte is geaccepteerd, direct binnen op Slack. Het opzetten van de koppeling bestaat uit een paar stappen.

Opzetten verbinding met je Slack-omgeving

In de instellingen van Gripp leg je op bedrijfsniveau verbinding met Slack. Na het omzetten van de schuif word je vanzelf naar Slack.com gebracht. Hier selecteer je de juiste omgeving (workspace), en geef je toestemming aan Gripp om als Slack App toegevoegd te worden aan die omgeving.
Afbeelding

Juiste medewerkers koppelen aan Slack-gebruikers

Op de medewerker-detailpagina kan de link worden gelegd tussen de Gripp-gebruiker, en de bijhorende Slack-gebruiker. Ga hiervoor naar het tabblad Notificaties, en selecteer onder het kopje Slack de juiste persoon.

Instellen welke notificaties naar Slack verzonden moeten worden.

Op de medewerker-detailpagina kan ingesteld worden welke notificaties vanuit Gripp verzonden moeten worden, en welke daarvan via Slack verzonden mogen worden. Afhankelijk van de verleende rechten kunnen medewerkers hier al dan niet bij.
Afbeelding